Publication:
Bankacılık İşlemlerinde Genel İşlem Koşulları

Date
2013-01
Authors
Gümüşsoy Karakurt, Güler
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Birçok yeni hüküm içermekte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun getirdiği en büyük yeniliklerden biri de genel işlem şartlarına ilişkin düzenlemesidir. Madde gerekçelerine bakıldığında genel işlem şartlarına ilişkin hükümler en çok bankacılık uygulamasında bulunduğu için örneklerin çoğu bankacılık sözleşmelerinden verilmiştir. Genel işlem şartları TBK’da ilk kez düzenleniyorsa da Türk hukukunda yabancı değildir. 4077 sayılı TKHK’ye ve buna ek olarak çıkarılan Yönetmelikte, Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere bazı özel kanunlarda da genel işlem şartlarına ilişkin hükümler mevcuttur. Kuşkusuz ki, TBK’nın genel işlem şartlarına ilişkin hükümleri uygulamada yaygın bir şekilde genel işlem şartı kullanmakta olan bankaları önemli ölçüde etkileyecektir.

Description
Keywords
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Genel işlem koşulları, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Bankacılık sözleşmeleri
Citation