Publication:
Mobil Pazarlama Uygulamalarının Internet Ortamında Gerçekleşen Satışlara Etkilerinin Analizi

Date
2015
Authors
Atalar, Atakan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Teknolojinin gelişimiyle internetin insan yaşamına hızla girmesi sonucu alış-verişte yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır. Haberleşme aracı olarak kullanılan telefonun da bu hızlı teknolojik gelişime kayıtsız kalmayışı insan yaşamında da etkili olmuştur. Kişi gereksinimlerini karşılama konusunda birçok seçenekle karşı karşıya gelmektedir. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar gibi mobil iletişim araçları, kişiye yeni bir yaşam biçemi sunmaktadır. "Mobil yaşam" olarak nitelendirilen son dönem; gündelik gereksinimlerin karşılanmasında da üreticileri harekete geçirmiş ürün ve hizmetlerin satış kanallarında da bu yönde değişimler yaşanmıştır. Gelinen noktada kişi gereksinimleri artık telefon üzerinden de karşılanabilmektedir. Bu bağlamda, markaların internet kanalıyla satışları pazarlama iletişimi çerçevesinde incelenen konular arasında yerini almıştır. Günümüz toplumsal yapısı üzerinde oldukça etkili olan mobil iletişim araçları, pazarlama alanında da yeni açılımlar yaratmıştır. Pazarlamacılar tüketiciye etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilecek yeni kanallara gereksinim duymaktadır. Firmalar, satış hedefleri bağlamında mobil üzerinden pazarlama uygulamaları gerçekleştirmektedir. Mobil reklamlar aracılığıyla satış hedeflerinde artış beklentisindedir. Gündelik yaşam gereksinimlerine yönelik sayısız e-ticaret sitesi oluşmaktadır. Bu ticaret siteleri ise yine bulundukları internet ağında mobil reklamlar uygulamalarından faydalanmaktadır. Uygulamaların satışları ne yönde etkilediği araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: E-ticaret, tüketici odaklı pazarlama, mobil pazarlama, mobil reklam uygulamaları

Description
As the technology develops and the internet strikes to people's lives, there shows up new applications on online shopping. The phone, that we used to use for communication can not stay away from this technologic development is also effective on our lives. People encounter a lot of options of fulfilling their needs. Mobile communication devices like cell phones, laptops offers people a new lifestyle. The last decade called "mobile life" triggers the producers about offering new fulfilling ways of needs and yet there has been changes on sale channels according to this. This point fulfills the needs over the cellphones. In this context, the brands selling their products over the internet has been on the issues on marketing communication. The mobile communication devices that has an effect on society had made new strikes on marketing. The marketing people needs new channels to reach the consumer effectively. The companies realize marketing applications in the. context of their sales targets and expect increases at their sales targets by mobile advertisements. There has been a lot of e-commerce websites according to daily life needs. These commerce sites again benefit from the mobile ads at their servers. The way that the applications effect the sales is the context of this research Keywords: E-commerce, consumer oriented marketing, mobile marketing, mobile advertisements.
Keywords
Elektronik Pazarlama , Electronic Marketing , Elektronik Ticaret , Electronic Commerce , Mobil Pazarlama , Mobile Marketing , Pazarlama , Marketing , Reklamlar , Advertisements , Ticaret , Trade , İnternet , Internet
Citation