Publication:
Orta Karadeniz Bölgesinde Üretim Ve İhracatın Yapısı: 2000 Yılından Sonra Samsun İmalat Sanayi Örneği

Date
2014-03
Authors
Recepoğlu, Mürşit
Narin, Özgür
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada TR83 Bölgesinin üretim yapısı ve üretimin ihracatın yapısına etkisi araştırılmıştır.Çalışma TR83 bölgesinin üretim hacminin büyük bölümünü elinde bulunduran Samsun ili üzerinden yürütülmüştür. Çalışmada Samsun ilinin genel üretim yapısı ve bu üretim yapısının ihracatın teknolojik düzeyine etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda TÜİK verileri “OECD Bilim Teknoloji ve Sanayi Görünüm Raporu”nda kullanılan ürün sınıflandırmasına göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu bağlamda İSO’nun raporuna göre Türkiye’de İlk ve ikinci 500’e giren belli başlı Samsun şirketleri ile mülakat yapılarak ilin üretim yapısındaki teknolojik değişim ve bu değişimin ihracata etkisi ortaya koyulmuştur.

Description
Keywords
İmalat Sanayi , Üretim , İhracat , TR83 , Samsun
Citation