Publication:
Türk inşaat sektöründe teşvikli sözleşmelerin kullanımı üzerine bir araştırma

Date
2011-03
Authors
Sütemen, Zeynep
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılan Teşvikli Sözleşmeler, projenin maliyetini veya süresini azaltmak ya da kalite ve performansı arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Burada esas amaç kazan-kazan sonuç elde edilmesidir. Bu sözleşme çeşidi bu ülkelerde hem özel sektör hem de kamu sektör tarafından oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Diğer taraftan, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bu sözleşme çeşidi, özelliklede kamu tarafından çok daha az tercih edilmektedir. Teşvikli Sözleşmelerin az tercih edilmesiyle ilgili birçok neden bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bir anket çalışması ile Türkiye'de Teşvikli Sözleşmelerin kullanımının araştırılması ve bu bağlamda olası sözleşme taraflarının konuya olan yaklaşımlarının belirlenmesidir.

Description
Incentive contracts are widely used in the construction sector of the developed countries in an effort to decrease the costs or the project duration or to increase the quality and the performance of the final built facility. The ultimate aim is no doubt being a win ? win result. This contract type is even widely used both the private and the public sector in these countries. However, on the other hand this contract type is much less preferred in especially by the public authorities in the underdeveloped or developing countries. There are indeed numerous reasons about this fact. The objective of this study is to determine the use of this contract type in Turkey and the approach of the potential contract parties to this contract type through a survey.
Keywords
Türkiye , Turkey , İnşaat sektörü , Construction sector , İnşaat sözleşmeleri , Construction contracts
Citation