Publication:
Görsel iletişim tasarımı açısından sanatsal ve kültürel afişlerin çözümlenmesi: Uluslararası İstanbul Caz Festivali afişleri

Date
2013-07
Authors
Küçük, Berna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada, 1994 yılından günümüze İstanbul Kültür Sanat Vakfı?nın (İKSV) düzenlemiş olduğu ?Ulusalararası İstanbul Caz Festivali? etkinliğinin, 1994?te gerçekleştirilen ilk etkinliğinden bugüne kadar olan yirmi festival afişi, görsel iletişim tasarımı bağlamında dilsel ve görsel göstergeler açısından incelenmiştir. Çalışmada ele alınan afişler; tasarımın okunurluğu, tasarımın algılanırlığı ve tasarımın anlam aktarımını içeren üç kriter temelinde oluşturulan bir yöntemle ele alınmıştır. Ayrıca afişlerin çözümlenmesi aşamasında temel tasarım ilkeleri, Gestalt ilkeleri ve Roland Barthes?ın göstergeleri anlamlandırmaya odaklı çözümleme yöntemi temel alınarak analiz edilmiştir.


This study analyses International Istanbul Jazz Festival posters that is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) since 1994, in the context of visual communication design. Twenty posters that examined in the study are analysed using the principles of basic design, Gestalt Principles and the semiotic method of Roland Barthes in the context of visual readability, perceptibility and transmission of meaning in design.

Description
Keywords
Güzel Sanatlar , Reklamcılık , Görsel İletişim , Tasarım , İKSV , Caz , Festival , Afiş , Fine Arts , Advertising , Visual Communication , Design , Jazz , Festival , Poster
Citation