Publication:
Covıd-19 kriz döneminin uçucu ekip kaynak yönetimine etkileri

Date
2021
Authors
Bulut, Selahaddin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Her geçen gün daha da hızlı globalleşen ve aradaki mesafeleri kısaltan teknolojiyle aynı ölçüde istenilene ulaşmak giderek kolaylaşmaktadır. Kıtalar arası bir toplantıya katılmak veya seyahat etmek artık bu yüzyılın sıradanlaşan ve rutin haline gelen aktivitelerindendir. İnsanlar artık şehirlerine, ülkelerine ve hatta dünyaya sığamaz noktaya gelmişlerdir. Gelişen bu teknoloji ve insanın küreselleşen rutinleri sayesinde havacılık endüstrisi de bu durumdan oldukça pozitif etkilenmiştir. İnsanların artan seyahat alışkanlıkları, arz talep dengesinden dolayı, genişleyen hava aracı filolarıyla kendisini havacılıkta da göstermektedir. Doğru oranda artış gösteren bu duruma havacılık endüstrisi ivmenin gerisinde kalmadan, hep bir sonraki adıma her zaman hazır bir şekilde beklemelidir. Bu durum pozitif artışlarla karşımıza çıkabileceği gibi bazen de bu yoğun talebe alışmış havacılık endüstrisini zor durumda yakalayabilmektedir. Son yarım yüzyılda yaşanan krizler aslında birer örnek teşkil etmektedir. Krizler, uçağın uçmasında katkısı olan insanları hem psikolojik hem de maddi açılardan oldukça zora sokmaktadır. Son dönemde etkisini oldukça yoğun hissettiğimiz Covid-19 krizinin havacılıkta etkileri çok derin olmaktadır. Bu araştırmanında temelini oluşturan insan ve krizlere olan tepkisi, bir nebzede olsa havacılığın tüm elementleriyle ne durumda olduğunun anlaşılmasına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Önemi giderek artan EKY ve insan faktörünün nasıl etkilendiği ve ayrıca ülke ekonomilerinin büyük gelir kaynağı haline gelen havayollarının bu Covid-19 kriz döneminde içinde bulunduğu durum anket çalışmasıyla analiz edilip sonuçlar incelenmiştir. Ayrıca IATA ve EUROCONTROL gibi öncülerinde havayollarının bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları da tezin araştırma alanında yerini almıştır.


Day by day, with the technology which has become more global and made distances shorter, it is getting easier to obtain what is desired. Attending an intercontinental meeting or travelling worldwide has become one of the most ordinary activities of this century. People are not satisfied with their cities, countries and even the whole world. Thanks to this developing technology and the globalizing routines of people, aviation industry has also been affected positively by the way of this situation. The increasing travelling habits of people show themselves in aviation with expanding aircraft fleets due to the supply and demand balance. Without lagging behind in this perpetually developing situation, the aviation industry should always be ready for the next step. While this situation may appear with favourable conditions, it may sometimes catch the aviation industry, which is accustomed to this intense demand, in an adverse situation. The crises of the last 50 years have been a good example of what was mentioned above. Crises put people who contribute to the flying processes of an aircraft into trouble both psychologically and financially. The negative effects of COVID-19 crisis have been very intensive in aviation industry. The main objective of this thesis is to give information about the current situation of aviation industry highly affected negatively by the COVID -19 pandemic. How the CRM and human factor which have gained more and more importance recently were affected and the situation o airlines which have become the major source of income for many countries was analyzed with a survey and the results were examined. In addition, the studies of IATA and EUROCONTROL on this subject have been mentioned in this thesis.

Description
Keywords
İşletme , Ekip kaynak yönetimi , Business Administration , Crew resource management
Citation