Publication:
Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılama Yükümlülüğü

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Türk Ceza Yasalarındaki yenilikçi düzenlemeler, yargılamanın her aşama- sında adil yargılanma hakkının sağlanabilmesi adına büyük bir titizlikle kaleme alınmış- tır. Adli kolluğun yetkileri ve sorumluluğu azalt ılarak, CMK soruşturma evresinin tek hukukçusu olan savcı merkezli olarak hazırlanmıştır. Ayrıca iddianamenin iadesi prose- dürü ile yarg ılamanın kural olarak tek celsede yapılmasının önü açılmıştır. Ne var ki uygulamada, adil yarg ılanma hakkı kapsamında getirilen bu düzenlemeler bakımından aksaklıklar yaşanmaktadır.
Description
Keywords
Adil Yargılanma Hakkı
Citation
ÖZTÜRK, B. (2016). CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ADİL YARGILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1-Cilt 2), 413 - 428.