Publication:
Bakü’deki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal ve Görsel Degişim Süreci

Date
2018
Authors
Sadıglı, Tural
Erkan Yazıcı, Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi - International Refereed Journal of Design and Architecture
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Nüfus yoğunluğunun artışı, teknolojideki yenilikler, ekonomik, sosyal ve siyasi faktörler gibi nedenler, Bakü’deki çok katlı konutların zaman içerisinde hem mekânsal hem de görsel olarak değişim göstermesine neden olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu etkenlerin Bakü’de üç farklı zamanda diliminde değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Bu zaman dilimleri, 1920–1950 yılları arası, 1950–1990 yılları arası ve 1990’dan günümüze olmak üzere üç dönem olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, belirlenen üç dönemde Bakü’deki çok katlı konut yapılarında oluşan mekânsal ve görsel değişim sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır


Increase in population density, innovations in technology, economic, social and political factors have caused the change of multi-storey residential buildings in Baku, both spatially and visually in time. Research results indicate that there has been significant changes these factors in three different time periods in Baku. The three distinctive time periods used in this study are the years from 1920 to 1950, 1950 to 1990 and 1990 to present day. This study aims to investigate the spatial and visual transformation of the multistory residential buildings in Baku during the aforementioned three time periods.

Description
Keywords
Mimari Tasarım , Tip Projeler , Ekonomik Faktörler , Sosyal Faktörler , Siyasi Faktörler , Architectural Design , Stereotype Projects , Economic Factors , Social Factors , Political Factors
Citation