Yayın:
Türkiye futbol ve basketbol mevzuatına göre spor disiplin ihlalleri ve yargılaması

No Thumbnail Available
Tarih
2020
Yazarlar
Yalçınkaya, Can
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu doktora tezinin özünü Türkiye Cumhuriyeti Futbol ve Basketbol Federasyonları tarafından gerçekleştirilen disiplin yargılama faaliyetinin incelenmesi oluşturmaktadır. Tez 7 bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde spor hukuku, tanımı, kaynakları, tarihsel gelişimi ve özellikleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, yerel düzlemde gerçekleştirilen disiplin yargılamalarının kimi zaman uluslararası alanda da karşılığı olabildiğinden bağlantılı uluslararası spor birlikleri ve disiplin yargılaması usulleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye'de sporun idari ve yargısal yapılanması Gençlik ve Spor Bakanlığı, Basketbol Federasyonu ve Futbol Federasyonu ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. Çalışmamızın dördüncü bölümünde, Basketbol Federasyonu ve Futbol Federasyonu disiplin mevzuatı içerisinde yer alan disiplin suç tipleri örnek içtihatları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde, sadece ülkemiz spor federasyonlarının değil, uluslararası düzlemde karar vermeye yetkili spor disiplin yargılaması yapmakla görevli makamların kriterleri de göz önüne alınarak spor disiplin yargılamalarında deliller ve sorumluluğu etkileyen nedenler açıklanmıştır. Altıncı bölümde Basketbol Federasyonu ve Futbol Federasyonu disiplin mevzuatı içerisinde yer alan disiplin suçlarına yönelik uygulanan cezalar ele alınmıştır. Çalışmamızın yedinci ve son bölümünde spor disiplin yargılamalarında aksaklık olarak nitelendirilebilecek tespitler işaret edilip yargılamaların daha sağlıklı ve adalet duygularını tatmin eder şekilde yürütülebilmesi için bir kısım öneriler sunulmuştur.
The essence of the doctorate thesis is examining the disciplinary proceedings carried out by the Football and Basketball Federation of the Republic of Turkey. The thesis is divided into 7 chapters. In the first part, sports law, its definition, sources, historical development and features are emphasized. In the second part, international sports associations and disciplinary proceeding procedures of disciplinary bodies which are related to the local level are examined. In the third part, the sport's administrative and judicial structure of the Ministry of Youth and Sports, Basketball Federation and the Football Association were examined separately. In the fourth part of our study, the types of disciplinary violations which are included in the discipline legislation of the Basketball Federation and Football Federation were evaluated comparatively with the case law. In the fifth part, penal responsibility, criteria, evidences, which are effective on disciplinary proceedings of not only the sports federations of our country, but also the authorities responsible for at the international level are explained. In the sixth section, penalties for disciplinary violations in the Basketball Federation and Football Federation disciplinary legislation are discussed. In the seventh and last part of our study, some suggestions were made on identified deficiencies in sports disciplinary proceedings that can be described as a problem for disciplinary proceedings, in order to satisfy public sense of justice.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Spor, Law, Sports
Alıntı