Publication:
Cointegration between Portuguese Stock Exchange (PSI) index and Istanbul stock exchange (BIST) 100 index

Date
2019-06
Authors
Gürel, Ceren Aycan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı; portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılara bilgi sağlamak amacıyla, BIST 100 VE PSI borsalarındaki ilişkinin eş bütünleşme analizi ile ölçülmesidir. 15/01/2009-15/01/2019 dönemini kapsayan çalışmada fiyat endekslerinin aylık kapanış verileri kullanılmıştır. Piyasalar arasındaki finansal entegrasyonu değerlendirebilmek için önce Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (P-P) testleri ile birim kök araştırması yapılmış, daha sonra Johansen Koentegrasyon Analizi kullanılmıştır. Ayrıca tanımlayıcı istatistik analizi, korelasyon analizi, durağanlık analizi de kullanılmıştır. Bu bağlamda iki ülke piyasası, portföy çeşitlendirme fırsatları açısından değerlendirilecektir. The aim of this study is; In order to present information to investors who want to make their portfolio diversification, the relationship between BIST 100 and PSI exchanges is measured by cointegration analysis. In the study covering the period between 15/01 / 2009-15 / 01/2019, monthly closing data of price indexes are used. In order to evaluate the financial integration between markets, firstly unit root analyses are performed by Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (P-P) tests, and then Johansen Cointegration Analysis is used. Also descriptive statistical analysis, correlation analysis, and stationarity analysis are used. In this context, the two countries' market will be evaluated in terms of portfolio diversification opportunities.

Description
Keywords
Citation