Publication:
Enflasyondaki değişmelerin gelir dağılımına etkileri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-01

Authors

Akyürek, Mustafa Barış

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalısmanın amacı enflasyondaki degisimlerin gelir dagılımına göre etkilerini incelemek, Türkiye ekonomisindeki 1980'den günümüze degisik enflasyon ortamlarını yine Türkiye'deki gelir dagılımı ile iliskilendirmek, enflasyonun etkilerini kavramsal ve örneksel ortamda yorumlamaktır. Birinci bölümde kavramsal çerçevede çesitleriyle birlikte enflasyon kavramından, gelir dagılımı kavramından, ekonomi bilimi için öneminden ve enflasyon ile gelir dagılımı iliskisinden bahsedilecektir. ikinci bölümde 1980 ? 2000 yılları arasındaki enflasyon ve gelir dagılımı iki ayrı zaman diliminde incelenecektir. lk bölümde 1980 ? 1990 yılları arasındaki serbestlesme hareketleri ve enflasyon politikalarının gelir dagılımına olan etkileri incelenecektir. kinci bölümde 1990 ? 2000 yılları arasındaki ekonomik gelismeler ve bu gelismelerin gelir dagılımına olan etkileri incelenecektir. Üçüncü bölümde 2000 yılından günümüze olan enflasyon ve gelir dagılımından bahsedilecektir. Özellikle 2001 krizinin gelir dagılımına olan etkileri ve bu dönemden sonra ekonominin yeniden yapılanması için yapılan düzenlemelerden bahsedilecektir.
The aim of this Project is to analyse the effects of inlation to income distribution, to associate the different economical stages and inflation rates in Turkish economy with income distribution in Turkey. In the first section the concept of inflation, income distribution and the importance of income distribution to the science of economy will be discussed. In the second section inflation and income distribution between 1980 ? 2000 in Turkish economy will be discussed in two different time zones. In the first part liberilization and inflation policies between 1980 ? 1990 will be given. In the second part economical development and its effects to income distribution between 1990 ? 2000 will be discussed. In the third part inflation and income distribution in Turkey after 2000 will be commented. Especially 2001 crisis and its effect to income distribution and restructuring movements ill be discussed.

Description

Keywords

Ekonomi, Enflasyon, Gelir dağılımı, Enflasyonun gelir dağılımına etkileri, 1994 krizi, 2001 krizi, Türkiye ekonomisi, Economics, Inflation, Income distribution, 1994 Crisis, 2001 Crisis, Turkish economy

Citation