Now showing items 5-7 of 7

  • İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu Engellerin Giderilmesi 

   Çedikçi, Tuğçe; Çedikçi, Tuğba (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   İletişim, kişi ya da örgütlerin hem içinde yer aldıkları toplumsal sistemle hem de bu sistemdeki diğer kişi ve örgütlerle uyumunu ve etkileşimini sağlayan temel süreçtir. Yani iletişim insan-insan, insan-örgüt, örgüt-örgüt ...
  • The Global Advertising of a Local Brand in Terms of Analyzing the Visual Content: Turkish Airlines Globally Yours Advertising Campaign 

   Küçükerdoğan, Rengin; Zeybek, Işıl; Ekin, Volkan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   Globalization is a process where economic, political, social and cultural values and the build up of these values are spread beyond the national borders to the world. This way, differing social cultures and beliefs ...
  • Vernacular Creativity and a New Media: Istockphoto 

   Yengin, Deniz; Ekim, Berna (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   Globalization or McLuhan’s “Global Village” concept is increasingly getting a clearest shape. Along with globalization, communication mediums are also developing. They have the qualities of being digital, interactive, and ...