Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul Kıyı Mimarisinin Görsel Matris Üzerinden Kimlik İncelemesi 

      Kutlu, Rana; Manav, Banu; Ertürk, Zafer (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-10)
      Mimari kimlik; bina ve çevresi için tasarımcı ve kullanıcı tarafından oluşturulan belirleyici özellikler ile tanımlanmaktadır. Buna göre; mimari üsluplar, yapı ve çevre oluşturma politikaları, malzeme ve teknoloji, ...