Now showing items 1-1 of 1

    • Kurumsal Kimlik Çalışmaları: Beko Örneği 

      Atam, Ali Asker (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
      Günümüzde bulunan bütün marka/kurumların tek amacı nihai tüketicide olumlu bir algı oluşturmak ve bu algıyı sürekli pekiştirmektir. Bunun en önemli faktörü ise iyi araştırmalar sonucunda oluşturulmuş bir kurumsal kimliktir. ...