Now showing items 1-1 of 1

    • Tüketim Olgusunun Sinemada Kullanımı: Fıght Club Filminin İncelenmesi 

      Kınay, Ömür (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
      “Tüketim toplumu”, bugün yürürlükte olan toplum yapısının, yapılan birçok tanımlamalarından sadece bir tanesi olmaktadır. Tüketim toplumu denilince akla ilk gelen ‘tüketme’ edimi Fight Club filminde, ürün yerleştirme ...