Now showing items 1-18 of 18

  • A Theoretical Framework For The Evaluation Of Virtual Reality Technologies Prior To Use: A Biological Evolutionary Approach Based On A Modified Media Naturalness Theory 

   Yumurtacı, Onur (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   The rapid development of information and communication technologies has opened a whole new realm of applications for these technologies. One such application is the development of virtual reality, which aspires to immerse ...
  • Bedensel Engellilerin Kamusal Alanda Ulaşılabilirliği: “Engelsiz Dünya” Mobil Uygulamasının Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak İncelenmesi 

   Kınar, Ömür (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Çalışmada, Türkiye’de yaşayan bedensel engelli bireyin fiziksel çevreye ulaşılabilirliğinin temel hak ve özgürlüklerini tam olarak kullanabilmelerinin başta “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi” olmak üzere, ...
  • By The Power Of Sns, We Can… And Yet…Activism Through Sns: Potential And Limitations In Turkey 

   Görkem, Şenay Yavuz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   This research article summarizes the findings of a larger research study which attempted to gather data on Turkish activists’ perceptions on the scope, strength and limitations of digital activism. Qualitative data were ...
  • Dergi Reklamlarında Spor Ünlüsü Kullanımı: GQ Türkiye Örneği 

   Katırcı, Hakan; Yüce, Arif (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Using celebrities in magazine ads is a popular advertising technique around the world. The purpose of this paper is to analyse sport celebrity endorsements in GQ Turkey. A content analysis approach is used to analyse ...
  • Dünyayı Yeniden Tasarlamanın Bir Başka Yolu; Kubizm 

   Özbalcı Aria, Ümran (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Kubizm Sanat anlayışı Apollinaire’nın Braque’ın bir resmine Küçük Küpler tanımlamasıyla başlamıştır. Kubizm’le sanat olayı tamamen özerk hale gelmiştir bu hareketin başlangıcı Cezanne’nın nesneleri küre, koni, silindir ...
  • Evil Eye Belief In Turkish Culture: Myth Of Evil Eye Bead 

   Tuncer Manzakoğlu, Bilgen; Türkmenoğlu Berkan, Saliha (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Evil eye belief is found in many parts of the world and it plays a major social role in a large number of cultural contexts. The history of evil eye bead usage dated back to ancient times, but upon time it’s meaning have ...
  • Investigating Instructional Design Skill Development During The Project Based Multimedia Development Process 

   Karakuş Yılmaz, Türkan; Çağıltay, Kürşat (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   While instructional design is a fast growing, changing and improving field, instructional designer training requires multi-faceted, real life-like, process oriented and contemporary educational understanding. In this ...
  • Marka İletişiminde Instagram Kullanımı 

   Öymen Kale, Gözde (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bilgi iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri pazarlama iletişimi dahil birçok alanda değişime yol açmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun olarak ayakta kalabilme, küresel ...
  • New Reality In Museum 

   Oruç, Zeren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. ...
  • Phenomenology And Media Lıteracy 

   Ayhan, Çise; Domitran, Zrinka; Radunovic, Nikola; Tavakoli, Sepehr Dadjoi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Is phenomenology a movement or concept? Is it a research method in human science? Different approaches have been introduced with the term of phenomenology, even it has been named as movement.It is commonly understood in ...
  • Semiyoloji ve Semiyotik Üzerine Düşünceler 

   Çiçek, Mehmet (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Türkçede Göstergebilim diye tek sözcükle karşılanan kavram Fransızca ve İngilizcede iki sözcükle karşılanmaktadır: Semiyoloji ve Semiyotik (Fr. Sémiologie; Sémiotique / İng. Semiology; Semiotics). Semiyoloji ve Semiyotik ...
  • Sinemada Fütürist Yaklaşım : Minority Report Filminin İncelenmesi 

   Boyar, Nihan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Toplumların bir beklenti olarak gördüğü gelecek olgusu, yeni olan her şeyin var olabilme gücüyle ilişkilidir. Temel anlamda yeni olan her şeyin gerçekleşmesi, aynı zamanda gelecekte yapılacak olanların bir vaadini temsil ...
  • Sosyal Medya Ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar 

   Ataman Yenğin, Didem (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   İletişim bireyler ve toplumlar için var olmanın önemli koşullarından biridir ve bu noktada iletişim araçları da aynı etki ve öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerle değişen ve gelişen iletişim araçları gün geçtikçe ...
  • Sosyal Medyada Kullanılan Mesajların Halkla İlişkiler Çalışmalarındaki Önemi 

   Koçak, Sevinç (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Doğru mesajın, doğru zamanda, doğru hedef kitlelerle paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilerek yeni çalışmalara kaynaklık etmesi döngüsüne dayanan halkla ilişkiler çalışmalarında, teknolojik olanakların ve internet ...
  • Tablet Ortamında Resimli Çocuk Kitapları; Biçim Ve İçerik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme 

   Ersan, Merve (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Günümüz teknolojisinin kullanıcısına sunduğu en önemli yeniliklerden biri olan tablet cihazlar, haberleşme, sosyal ağlar, müzik, oyun ve daha birçok alan gibi, resimli çocuk kitaplarına da var olabilecek yeni bir ortam ...
  • Televizyon Programlarının Çocukların Eğitimindeki Yeri “Susam Sokağı Örneği” 

   Yılmaz, Selin (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada televizyon programlarının çocuklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. 2 – 6/7 yaş arası çocuklarda görsel ve işitsel algının öğrenim düzeyine etkisi incelenmiştir. İşlem öncesi döneme ait Nesneleri algılamaya, ...
  • Türkiye’de Kullanılan Online Müzik Platformları : Spotify Örneği 

   Ergün, Ezgi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Teknolojinin gelişmesi, internetin ve beraberinde akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte müzik dinlemek çok daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu ulaşılabilirliği sağlayan şeylerin başında son yıllarda yaygınlaşmış ...
  • Yeni Medyada İllüstrasyon Ve Fotografik İnvazyon : Lucas Levitan 

   Atabek, Aslıhan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   With transformation process from classical or mass media to new media, similar movements like graffiti, which was firstly occurred as a social reaction and became an art branch, have been seen in the digital media. A ...