Show simple item record

dc.contributor.authorHancı, Görkem
dc.date.accessioned2016-04-26T09:53:24Z
dc.date.available2016-04-26T09:53:24Z
dc.date.issued2014-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1184
dc.description.abstractKredi Temerrüt Takası (KTT) , kredi veren bir kuruluşun, karşı tarafın temerrüt olasılığından korunmak adına riskini bir başka yatırımcıya devrederek satın aldığı bir sigorta olarak tanımlanabilir. Kredi türev ürünlerinden olan KTTlerin yüksek baz puana sahip olması, türev ürüne konu olan kuruluşun kredi olayının yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Firmaların olduğu gibi ülkelerin de riskleri o ülkelere ait KTT baz puanları üzerinden anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkelere ait KTT baz puanları ile borsa arasındaki ilişkiyi inceleyerek ülkede gerçekleşen üretim düzeyi üzerinden krizler açısından bir değerlendirme yapabilmektir. Bu çalışmada Türkiye’ye ait KTT baz puan ile Ocak 2008 - Aralık 2012 arası günlük BİST-100 getirileri arasındaki ilişki eviews 7 paket programı kullanılarak incelenmiştir. Ağırlıklı olarak üretim firmalarınının bulunduğu Borsa İstanbul’da firmalara ait hisse senedi getirileri düştüğünde ülkedeki ekonominin de üretim açısından kötüye gittiği söylenebilir. Buna karşılık, ülkenin temerrüt açısından risk ölçütü olarak tanımlanan KTTlerin düşük olması kredi olayının gerçekleşme olasılığının düşük olduğunun göstergesidir. Bu bağlamda, iki değişken arasında ters yönlü bir ilişki olduğu kanısına varılabilir. Bu doğrultuda, çalışmanın metodolojik kısmında iki değişken arasında volatilite tespiti yapılarak, bu volatilite GARCH ile modellenmiş ve ortalamaya geri dönüşlerin çok dirençli olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye ekonomisinin özellikle üretim hacmi odaklı kırılgan yapısı göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümütr_TR
dc.subjectKredi Temerrüt Takasıtr_TR
dc.subjectBİST-100tr_TR
dc.subjectRrisktr_TR
dc.subjectVolatilitetr_TR
dc.titleKredi Temerrüt Takasları Ve Bist-100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record