Now showing items 1-1 of 1

    • İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İmalatçı Kobi’Ler Üzerindeki Etkileri 

      Karaman Akgül, Arzu; Doğaner Gönel, Feride (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
      Küreselleşen dünya, artan rekabet, müşteri istek ve beklentilerinde ve teknolojide son yıllarda yaşanan hızlı değişiklikler üretime de yansımıştır. Günümüzde müşteriler ucuz ama nitelikli ürün ve hizmetlere en hızlı ...