Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Şelale
dc.date.accessioned2016-04-26T11:43:42Z
dc.date.available2016-04-26T11:43:42Z
dc.date.issued2014-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1207
dc.description.abstractİnsanlık tarihinin ikinci önemli dönüm noktası diyebileceğimiz Sanayi Devrimi, en genel tanımıyla, insan ve hayvan gücünün hâkim olduğu üretim şeklinden makine gücünün hâkim olduğu üretim şekline geçişi ifade etmektedir. Bu üretim şekli 18. yy. da İngiltere'de özellikle dokuma sektöründe ortaya çıkmış ve zamanla daha başka alanlara yayılmıştır. Dolayısıyla M.Ö. 8000 yılına tekabül eden Tarım Devrimi zamanında sermayesi toprak olan ve göçebe yaşayan toplumda üretim evlerde, ev tezgâhlarında yapılıyorken Sanayi Devrimi ile birlikte üretim fabrikalara taşındı. Aynı zamanda ortaya çıkan yeni teknolojilerle birlikte toplumun kurum ve yapıları değişirken bunun yanı sıra belli başlı değerler, norm ve davranış kalıpları ve bilim kendi tarihinde yeni bir yaşam biçimi buldu. Sanayi Devrimi süreci (1765-1850), özetle yukarıda belirtildiği üzere, toplumu yeni bir dünya ile tanıştırırken, tarih üzerinde yarattığı etkiler günümüz de dâhil önemli ölçüde tartışılmaktadır. Bahsedilen bu etki dünyasından birini de Bilim Tarihi oluşturmaktadır. Bu bildirinin amacı da Sanayi Devrimi'nin Bilim Tarihi üzerindeki etkilerini, özellikle teknoloji ve bilim birlikteliği dâhilinde tartışmaktır. Öyle ki, 1687 yılında gerçekleştiği belirtilen Modern Bilim Devrimi'nin, 1765 Sanayi Devrimi'ne kadar ve bu dönem içindeki sürecini aydınlandırmakta fayda vardır. Çünkü Modern Bilim öncesi bilim ve teknik kavramları birbirinden bağımsız ele alınırken, Sanayi Devrimi ile birlikte bilim ve teknoloji birbirine daha da yaklaşmış, adeta içi içe girmiştir. Sonuç olarak Bilim Tarihi başlığı altında Sanayi Devrimi'ni bilim üzerindeki etkileri ile ele alacak olan bu bildiri de; Bilim, Teknoloji ve Sanayi kavramlarının anlamları, birbirleriyle ilişkide oldukları durumlar ve Sanayi Devrimi öncesi Modern Bilim Devrimi ile sonrasındakigelişmeler anlatılacaktır.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümütr_TR
dc.subjectSanayi Devrimitr_TR
dc.subjectModern Bilim Tarihitr_TR
dc.subjectteknoloji ve bilimtr_TR
dc.subjectBilimsel Devrimtr_TR
dc.subjectIndustrial Revolution  tr_TR
dc.subjectModern History of Science  tr_TR
dc.subjectscience and technology  tr_TR
dc.subjectscientific Revolutiontr_TR
dc.titleSanayi Devriminin Bilim Tarihi Üzerindeki Etkisi: Bilim Ve Teknoloji İç İçetr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.contributor.authorIDTR198028tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record