Show simple item record

dc.contributor.authorDereli, Deniz Dilara
dc.date.accessioned2016-04-28T07:10:10Z
dc.date.available2016-04-28T07:10:10Z
dc.date.issued2016-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1233
dc.description.abstractGünümüz dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ülkeleri kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasa ortamına itmektedir. Bu yarış içerisinde ülkeler rekabet güçlerini korumak ve arttırmak amacıyla ar-ge faaliyetleri, ileri teknoloji kullanımı ve yenilikçi yaklaşımlarla rekabet temelli yeni stratejiler oluşturmak zorunda kalmaktadırlar. Ülkelerin uluslararası rekabetteki konumları, yeni pazar koşullarına ne kadar uyum sağladıklarına bağlı olmaktadır. Yatırım, üretim, satış, pazarlama, dağıtım faaliyetlerinde etkinlik ile ülke refahının yükseltilmesi, yeni potansiyellere erişilmesi ile rekabet gücünün arttırılması mümkün olmaktadır. Firma, endüstri ve ülke ölçeğinde değerlendirilebilen rekabet gücü, ülkelerin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada rekabet gücünü belirleyen faktörlerden yola çıkarak Dünya Ekonomik Forumu tarafından oluşturulan Küresel Rekabetçilik Endeksi değerlendirilerek Türkiye’nin son dönemdeki rekabet gücü analiz edilmeye çalışılacaktır.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümütr_TR
dc.subjectRekabet Gücütr_TR
dc.subjectRekabet Gücü Endeksitr_TR
dc.subjectBüyümetr_TR
dc.subjectCompetition power  tr_TR
dc.subjectCompetitiveness Indextr_TR
dc.subjectGrowthtr_TR
dc.titleRekabet Gücü Ve Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.contributor.authorIDTR112577tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record