Now showing items 1-1 of 1

    • Okulöncesi öğretmen adaylarının demokrasiye ilişkin metaforları 

      Yağan Güder, Sevcan; Yıldırım Polat, Aslı (2014-04)
      Bu çalışmanın amacı geleceğin öğretmenleri olacak okulöncesi öğretmen adaylarının demokrasi kavramını nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, ...