Now showing items 1-2 of 2

  • Bakü’de İnşa Edilen Çok Katlı Konut Yapılarının Cephe Biçimlenişleri 

   Erkan Yazıcı, Yasemin; Sadıglı, Tural (2018-12)
   Azerbaycan’da konut üretim süreçlerinde, özellikle 20. yüzyılda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Çok katlı konutlara geçiş, hızlı yapım süreci ve beraberinde getirdiği birbirine benzer projeler, inşaat kalitesindeki düşüş ...
  • Bakü’deki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal ve Görsel Degişim Süreci 

   Sadıglı, Tural; Erkan Yazıcı, Yasemin (TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi - International Refereed Journal of Design and Architecture, 2018)
   Nüfus yoğunluğunun artışı, teknolojideki yenilikler, ekonomik, sosyal ve siyasi faktörler gibi nedenler, Bakü’deki çok katlı konutların zaman içerisinde hem mekânsal hem de görsel olarak değişim göstermesine neden olmuştur. ...