Now showing items 1-2 of 2

  • Giydirme Cepheli Binalarda Cam Seçimi 

   Soyyiğit, Suat; Bostancıoğlu, Esra (2012)
   Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çe ş itli ş ekillerde üretilebilen yapıbile ş enleridir. Ancak giydirme cephelerin tasarımı ve gerçekle ş tirilmesi a ş amasında birtakımsorunlarla ...
  • Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi 

   Soyyiğit, Suat; Bostancıoğlu, Esra (B2B Medya, 2013-08)
   Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeş itliş ekillerde üretilebilen yapıbileşenleridir. Ancak giydirme cephelerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi aşamasında birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. ...