Now showing items 1-3 of 3

  • Satıcının Ayıptan Sorumluluğu 

   Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2014-07)
   Satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve 231’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Satıcının ayıptan sorumluluğu, satılan maldaki eksiklik veya bozukluklar nedeniyle ...
  • Satıcının Zapttan Sorumluluğu 

   Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2014)
   Satıcının zapttan sorumluluğu, 6098 sayılı TBK’nun 214 ve 218’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Zapta karşı sorumluluk, satılan mal üzerinde üçüncü bir kişinin üstün bir hak ileri sürerek malı alıcının elinden almasına ...
  • Vadeden Önce Muaccel Olan Kredi Borçları Bakımından Müteselsil 

   Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   Bankacılık uygulamasında yer alan hesap kat ihtarnamesi, kredi ödemelerinin vadesinde yapılmaması halinde kredinin durdurulduğunu ve alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredi borçlarının ...