Now showing items 1-1 of 1

    • Müteselsil Kefalette Def’iler 

      Acar Ünal, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
      6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kişisel bir teminat olan kefalet sözleşmesinde önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir kısmı, müteselsil kefalet sözleşmesine ...