Now showing items 1-1 of 1

    • İş Hukuku Bakımından Çalışan Mahkumların Hakları 

      Demir, Ender (Seçkin Yayıncılık, 2017 / 7)
      Anayasamıza göre, hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek ...