Now showing items 1-1 of 1

    • Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılış Usulü 

      Seyhan, Serkan (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
      Kendi dönemlerinin tanıklığını yapmakta ve günümüz toplumuna geçmişin birikimini aktarmakta olan kültür varlıkları ile sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının gerçekleşmesinde temel taşlardan birisi olan tabiat ...