Now showing items 1-1 of 1

    • Vergi yaptırım hukukunda Non Bis in idem ilkesi 

      Karaçoban Güneş, Tuğçe (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
      Non Bis İn İdem ilkesi, usulden hareket eden klasik anlamıyla sadece ceza muhakemesine konu yaptırımlara uygulandığında, vergi yaptırım hukuku bakımından de lege ferenda anlam ve olması gereken kapsamından uzaklaşmaktadır. ...