Now showing items 41-49 of 49

  • The effect of social networks on financial literacy 

   Çetiner, Müge; Çilingirtürk, Ahmet Mete (2019-07)
   Financial literacy demonstrates the ability to make use of rational choices with the use of financial instruments and decision-making systems that are frequently encountered in everyday life. The most important part of the ...
  • The effects of responsive and prpactive market orientation on new product success 

   Soyaltın, Tuğçe Ezgi; Özer, Alper; Korkmaz, Sezer (2019)
   This study seeks to draw the importance of the process of producing new product in firms of universities’ technoparks. Additionally, the purpose of this empirical study is to show that proactive and responsive market ...
  • The Modified Fuzzy Art and a Two-Stage Clustering Approach to Cell Design 

   Özdemir, Rifat Gürcan; Gençyılmaz, Güneş; Aktin, Ayşe Tülin (ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, NY 10010-1710 USA, 2007-12-01)
   This study presents a new pattern recognition neural network for clustering problems, and illustrates its use for machine cell design in group technology. The proposed algorithm involves modifications of the learning ...
  • The principal component analysis of continuous sample curves with higher-order B-spline functions 

   Çağlar, Hikmet; Çağlar, Nazan (EUDOXUS PRESS, LLC, 1424 BEAVER TRAIL DRIVE, CORDOVA, TN 38016 USA, 2006-06)
   This article concerns the Principal Component Analysis (PCA) of a vector process with higher-order B-spline functions. The approximated PCA of this well-known process is compared with the classical PCA of the different ...
  • Turizm sektöründe algı yönetiminin rolü 

   Yozgat, Uğur; Hamzaçebi, Almıla Begüm (2019)
   Algı, bireyin günlük hayatının hemen hemen her alanında karşı karşıya kaldığı bir olgudur. Bireyin yaşantısını birebir etkileyen algı; şirketlerin, kurumların, siyasilerin, devletin vazgeçilmez bir propaganda silahıdır. ...
  • Tüketicilerin restoran seçiminde kullandıkları seçim kriterleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki 

   Arıker, Çağla (2012-07)
   Yeme-içme sektörü, ülkemizde büyüyen sektörler arasında yeralır. Bununla beraber, tüketicinin restoran seçim kriterlerinin ve bu kriterleri etkileyen faktörlerin incelenmesinde eksiklikler olduğu görülebilir. ...
  • Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz 

   Toksoy, Andaç; Sönmez, Asuman (2014)
   Girişimcilik ve yeni girişimciler tüm dünyada ekonomilerin gelişmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konularında çıkış yolu olarak görülmektedir. Türkiye ekonomisi açısından da yeni girişimlerle yaratılacak üretim ve ...
  • Veri zarflama analizi ile Türkiye bankacılık sektöründe verimlilik araştırması 

   Bilişik, Murat Taha (İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN, 2015-05)
   Finansal krizlerin birçok ülke tarafından yoğun olarak yaşandığı günümüzde kaynakların verimli kullanılması ülke ekonomileri için çok önemli bir duruma ulaşmıştır. Bu nedenle, kaynakları kısıtlı olan tüm sektörlerin ...
  • Yapay Sinir Ağları ile Öngörü Modellemesi 

   Ataseven, Burçin (2014)
   Gelişen teknolojiye paralel olarak artan işleme ve hesaplama gücü ile birlikte, karmaşık simülasyonların yapılması ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerini kullanılarak temel kriterlere dayalı olarak geleceğe dönük ...