Now showing items 21-40 of 49

  • Gezi Parkı’nda Ne Oldu : Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi 

   Akgün, Mensur; Cop, Burak; Emre, Yunus; Yesevi, Çağla Gül (Istanbul Kültür University / Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi / Global Political Trends Center, 2014)
  • İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askerî İstihbaratı 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   İsrail’in güvensizliği kurulduğu yıldan beri değişmeden devam etmektedir. Başbakan Ben Gurion, 1948 yılında, istihbarat birimlerinin yapılandırılmasına karar vermiştir; İsser Beeri, askeri istihbarattan sorumlu olmuştur. ...
  • The role of academics in Turkey's politics: the Mulkiye Junta and the transformation of the Republican People's Party 

   Emre, Yunus (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 4 Park Square, Milton Park, Abingdon Ox14 4Rn, Oxfordshire, England, 2014)
   Between 1971 and 1973, Bulent Ecevit, an exceptional Third World leader who espoused a social democratic creed, struggled against the military rule by peaceful means. His main supporters in intellectual and ideological ...
  • Energy Relations between Turkey and Russia: Conflict In Energy Projects 

   Yavuz Tiftikçigil, Burcu; Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Energy is the most strategic sector which necessitates long term decisions that highly affect the economy, development, internal security and foreign policy of a country. Continuing significance of oil and gas in geopolitics ...
  • İsrail Silahlı Kuvvetleri 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Bu çalışmada, öncelikle İsrail’in jeopolitik değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail ve komşularının nüfusları ve yüzölçümleri incelenmiştir. İsrail’in komşularıyla geçmişten günümüze devam eden sorunları üzerinde durulmuştur. ...
  • Female terrorism 

   Yesevi, Çağla Gül (2014-05)
   This paper aims at highlighting reasons behind female terrorism. There has been a debate that maternal ethic and maternal thinking gendered from motherhood and non-violence. In that sense, women have been symbolized as ...
  • New Regionalism in Post-Soviet Territory: Evolution from Eurasian Economic Community to Eurasian Economic Union 

   Yesevi, Çağla Gül (MCSER Publishing, Rome-Italy, 2014-11)
   The post-Soviet region has been facing challenges such as ethnic conflicts, regime instabilities, separatism; border disputes, foreign rivalry, neo-imperial policies, security problems, human and drug trafficking, and ...
  • Anthony Giddens and international relations: structuration, modernity and globalization 

   Yunus, Emre (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Söğütözü Cad No 43, Tobb-Etü Binası, Oda No 364, Söğütözü, Ankara 06560, Turkey, 2015)
   This paper aims to examine the subjects which are pertaining to International Relations in the works of Anthony Giddens and also to evaluate different uses of such issues in the International Relations literature. As one ...
  • From Neo-Corporatism to associative democracy: civil society's long and narrow path in the European Union 

   Zihnioğlu, Özge (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Sogutozu Cad No 43, Tobb-Etu Bınası, Oda No 364, Sogutozu, Ankara 06560, Turkey, 2015)
   The existence at the European level of civil society organizations (CSOs), acknowledged nowadays as indispensable actors of both the integration process and the enlargement strategy of the European Union, has a long history. ...
  • Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis 

   Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (2015)
   It is now widely recognized that Turkey-Azerbaijan relations have always been strong and described with the phrase "one nation with two states”. This paper is concerned with economic and political nature of Turkey-Azerbaijan ...
  • Irak'ın Enerji Denklemi: Türkiye - Irak Enerji İlişkilerinde Çoklu Aktörler 

   Yesevi, Çağla Gül (2015-02)
   Türkiye-Irak enerji ilişkileri sadece iki devlet arasındaki ilişkilerden etkilenmemektedir. Bu ilişkinin çoklu aktörleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Irak’ın enerji sektörünün tarihçesi, bugünkü durumu ve ...
  • Innovation management in global competition and competitive advantage 

   Dereli, Deniz Dilara (Elsevier Science Bv, Sara Burgerhartstraat 25, Po Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, 2015-05-28)
   Increasing competition due to the liberalization of world trade has led to the production of goods and services according to new needs arising in the global market. Obtaining an advantageous position in the global competitive ...
  • Ortadoğu’da Diktatörlük Sonrası Seçim Sistemi Tasarımı: Mısır ve Irak 

   Cop, Mehmet Burak; 150508 (2015-10)
   Bu makalede Ortadoğu’da diktatörlük rejimi sonrası geçiş döneminde seçim sistemi tasarımı bağlamında Irak ve Mısır incelenmektedir. Bu ülkelerde rejim değişikliğini serbest ve adil seçimler izlemiştir. Ancak her iki ülke ...
  • Religiosity and tolerance in Turkey: Is Islam the problem? 

   Bilgili, Nazlı Çağın (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 4 Park Square, Milton Park, Abingdon Ox14 4Rn, Oxfordshire, England, 2015-10-02)
   This study analyses the impact of religiosity on tolerance in Turkey, where social divisions are deep, and where religiosity is one significant source of such divisions. In going beyond survey research studies which limit ...
  • Why has social democracy not developed in Turkey? Analysis of an atypical case 

   Emre, Yunus (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 4 Park Square, Milton Park, Abingdon Ox14 4Rn, Oxfordshire, England, 2015-10-02)
   This paper scrutinizes why the Western European type of social democracy has not developed in Turkey. Both the historical backdrop and current constraints on the development of social democracy are examined. This paper ...
  • The June 2015 legislative election in Turkey 

   Cop, Mehmet Burak (Elsevier Sci Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford Ox5 1Gb, Oxon, England, 2016-03)
   The Republic of Turkey held its first presidential election, which employed a universal suffrage based on popular vote, on 10 August 2014. Unlike most of the countries organizing separate ballots for electing the president ...
  • İsrail’in Devlet İmajının Şekillenmesi 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Çalışma kapsamında, İmaj teorisi açısından İsrail’in devlet imajını oluşturan unsurlar açıklanmıştır. İsrail’in negatif öz imajını şekillendiren tehdit, sürgün, Antisemitizm ve soykırım konularına değinilmiştir. İsrail’in ...
  • Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için uluslararası bir anlayışın, devlet kurumları tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı yüksek bir ülkedir. Bu durum, ...
  • The position of social democracy vis a vis globalization: a field research on the RPP case 

   Emre, Yunus; Cop, Mehmet Burak; Arslantaş, Şenol; Aladağ, Aras (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Söğütözü, Cad No 43, TOBB-ETÜ Binası, Oda No 364, Söğütözü, Ankara 06560, Turkey, 2017)
   In this paper, the approach of Turkey's social democracy to the globalization issue is to be scrutinized. In the first part of this article, based on the field research conducted in five different cities of Turkey (Bursa, ...
  • Küreselleşme Karşısında Sosyal Demokrasi’nin Konumu: CHP Örneği Üzerine Bir Alan Araştırması 

   Cop, Mehmet Burak (2017)
   Bu çalışmada, Türkiye’de sosyal demokrasinin küreselleşme meselesine olan yaklaşımı mercek altına alınmaktadır. Türkiye’nin 5 farklı ilinde (Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli) yarı-yapılandırılmış ve ...