Publication:
Sosyal Medya Ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar

Date
2016-04
Authors
Ataman Yenğin, Didem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İletişim bireyler ve toplumlar için var olmanın önemli koşullarından biridir ve bu noktada iletişim araçları da aynı etki ve öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerle değişen ve gelişen iletişim araçları gün geçtikçe bedenlerimizin uzantısı halini almakta ve bu durum da onları bizler için her geçen gün daha da vaz geçilmez kılmakta. Biz bireylerin birer uzantısı halin alan bu iletişim araçları teknolojik anlamda yaşanan değişme ve gelişmelerle nesneler olarak sahip oldukları beceri ve yetenekleri de adeta bireylerin yetenek ve becerilerine dönüştürmektedir. Öyle ki bir bilgisayarın ya da cep telefonunun hızlılığı, pek çok şeyi aynı anda yapabilrliği, hafızası vb pek çok özelliği bireylerin bu aletleri kullanmada gösterdikleri başarı ve yetenekle eş görülmketedir. Bir bakıma “bana kullandığın teknolojiyi söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” durumu yaşanmaktadır. Zamanla güncellenen ve yenilenen her bir cihazla kendini yenilemeye alışan bireyler tüketim alışkanlıklarının kendilerine yüklediği sosyo-ekonomik satatü göstergelerini de güncellemeyi ihmal etmemektedirler. Bir kez daha araçlarla mesajın kendisini oluştururken aynı zamanda bireyler de kendilerini toplum içerisinde ifade etme ve istedikleri yeri alma çabası içerisinde olduklarının da mesajını vermektedirler. İnternetin hayatlarımızdaki etkin rolünün hüküm sürmeye başlamasıyla birlikte tanıştığımız yeni medya ortamları artık kullandığımız araçlarla yaşamlarımızın vaz geçilmez bir parçası halini almış gerçek yaşamlarımız aynı zamanda sanal birer kimliğe de sahip olmuştur. Gerçeğinin yanında sanal kopyalarıyla birlikte yaşanılan pek çok kimlik ve yaşamın iç içe geçtiği günümüz dünyasında teknolojik gelişmlerin etkisiyle artık dünyanın neredeyse tamamına erişebilme, onlarla iletişime geçebilme şansına sahip olmaktayız. Özellikle de 1973 yılında ilk cep telefonunun geliştirilmesi ve tarihsel süreç içerisinde 2005 yılından itibaren akıllı cep telefonlarına dönüşmesiyle bu cihazın yaşamımızın önemli bir parçası halini alması sanki saniyeler içerisinde gelişen bir olaymış gibi gelmektedir. Dokunmatik ekranların yaşamlara kattığı kolaylık, medya ortamlarının yeni medya ortamlarına dönüşmesiyle bireyleri pek çok rahatlığa alıştırmış bununla birlikte yaşamlarının her alanında köklü değişmelerin de yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle internetin yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası oluşuyla birlikte birbirlerine görünmez ağlarla bağlanan bireyler bu yeni sanal dünyada pek çok itiyaçlarını da giderebilme olanağını bulmuşlardır. Bu ihtiyaçların en başında sayılabilecek olan sosyalleşme ihtiyacı da günümüz toplumunda bireylerin sanal amlarda gerçekleştirdiği ve ‘yeni medya’ ortamları olarak kabul edilen pek çok sosyal paylaşım siteleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylelikle teknolojik hayatta yaşanan değişimlerin sosyal hayatlarımız üzerine olan etkisini de bu çalışmada kullanımlar doyumlar yaklaşımı bazında da değerlendirerek ele almamızı mümkün kılmaktadır. Bu çalışma yaşanan teknolojik gelişmlerin ve medya ortamlarının farklılaşmasıyla birlikte bireyler tarafından kullanış şekillerinde ve amacında görülen değişimleri ele alarak ortaya çıkan yeni yaşam anlayışı üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, sosyal medya, akıllı mobil telefonlar ve bu gelişmlerin etkisiyle yeniden biçimlenen akıllı sosyal yaşamlar şeklinde konu ele alınmaktadır.
Description
Keywords
yeni medya, sosyal medya, dijitalleşme, sanallık, akıllı cep telefonları, sosyal yaşam, social media, smart mobile, technology, smart social lifes
Citation