Publication:
Semiyoloji ve Semiyotik Üzerine Düşünceler

Date
2016-04
Authors
Çiçek, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Türkçede Göstergebilim diye tek sözcükle karşılanan kavram Fransızca ve İngilizcede iki sözcükle karşılanmaktadır: Semiyoloji ve Semiyotik (Fr. Sémiologie; Sémiotique / İng. Semiology; Semiotics). Semiyoloji ve Semiyotik aynı şeyler midir, farklı şeyler mi? Biz bu kavramların eş anlamlı değil; olsa olsa yakın anlamlı olabileceklerini düşünüyoruz. Bu makalede bu kavramlar ve bu kavramlara ilişkin görüşler irdelenecektir.
Description
Keywords
Semiyoloji, Semiyotik, Gösterge, Gönderge, Semiology, Semiotics, Sign, Reference
Citation