Now showing items 1-1 of 1

    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici sözleşmeleri, Bilgilendirme yükümlülüğü, Bilgilendirme formu, Cayma hakkı, Culpa in Contrahendo, Hile (1)