Now showing items 1-1 of 1

    İmar planı, Belediye, Yetki paylaşımı, İdari denetim, Kentsel dönüşüm (1)