Show simple item record

Revi̇ew of soci̇al medi̇a regardi̇ng publi̇c di̇plomacy

dc.contributor.advisorZeybek, Işıl
dc.contributor.authorTanır, Muhammet Erkam
dc.date.accessioned2017-01-12T16:41:24Z
dc.date.available2017-01-12T16:41:24Z
dc.date.issued2016-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1609
dc.descriptionPublic diplomacy is a new way of diplomacy implementations with several actors. It serves to national purposes and benefits of the states. With various ways and by various tools, public opinions of other states are tried to be affected. Consists of activities like informing, affecting and directing the interests to own side, which made for this purpose. Essentially public diplomacy holds a communication activity within it. Within this scope, various tools can be used along the communication activity. Today several tools of social media can also be used for this purpose, and when they used effectively they provide efficiency to the communication processes. As accepting one of the advantages of social media, from public diplomacy it's been benefited too at this point. In this way, it's seen that benefiting from social media in the public diplomacy field increasingly happening.tr_TR
dc.description.abstractKamu diplomasisi, diplomasi uygulamalarının çok aktörle yapılan yeni şeklidir. Devletlerin ulusal amaç ve çıkarlarına hizmet etmektedir. Çeşitli yollarla ve kullanılan çeşitli araçlarla diğer devletlerin kamuoylarının etkilenme çabalarından oluşmaktadır. Bu amaçla yapılan bilgilendirme, etkileme ve ilgiyi kendi tarafına yöneltme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Kamu diplomasisi temelde bir iletişim faaliyetini içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, iletişim etkinliğinde çeşitli araçlardan faydalanılabilmektedir. Sosyal medyanın araçları da bugün bu amaçla etkin kullanıldığında iletişim süreçlerine etkinlik kazandırmaktadır. Sosyal medyanın avantajlarından biri olarak kabul edilen kamu diplomasisinden de bu noktada faydalanılmaktadır. Böylece sosyal medyadan kamu diplomasisi alanında giderek daha fazla yararlanıldığı görülmekteditr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectCommunication Sciencestr_TR
dc.titleSosyal medyanın kamu diplomasisi bağlamında incelenmesitr_TR
dc.titleRevi̇ew of soci̇al medi̇a regardi̇ng publi̇c di̇plomacy
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record