Publication:
Gazimağusa suriçi bölgesinde yer alan Venedik Evi'nin restorasyon ve yeniden kullanım projesi

Date
2016-09
Authors
Canbulat, Burcu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kıbrıs-Gazimağusa şehri zengin kültürel birikime sahip bir yerleşimdir. Gazimağusa'nın tarihi çekirdeğini oluşturan Suriçi bölgesi ise, ilk yapımı 14. yüzyıl başlarına tarihlenen surları, sınırları içerisindeki birçok döneme tanıklık etmiş tarihi anıtları ve sivil mimarlık örnekleriyle doku bütünlüğü büyük ölçüde korunmuş bir merkezdir. Sivil mimarlık örnekleri, yapıldıkları dönemin sosyal koşulları ve ihtiyaçları, mimari özellikleri hakkında önemli bilgiler taşımaktadır. Gazimağusa tarihi içinde ön plana çıkan Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz dönemlerinin her biri kent ve konut dokusunda önemli izler bırakmıştır. Zaman içerisinde belirtilen dönemlerin bıraktığı izler sonucunda, konut dokusu çok katmanlı bir yapı kazanmıştır. Venedik Evi, Gazimağusa-Suriçi bölgesindeki farklı dönemlerin izlerini taşıyan sivil mimarlık örnekleri arasında ön plana çıkmaktadır. İlk yapımı Venedik dönemine tarihlenen yapı, tarihsel süreç içinde önemli değişimler geçirerek günümüze ulaşmıştır. Bu çalışma kapsamında, tarihi ve mimari açıdan farklı dönemlerin izlerini taşıyan Venedik Evi'nin öncelikle ayrıntılı belgelemesi yapılmıştır. Yapıdaki malzeme ve hasar analizlerinin incelenmesinden sonra, dönemsel izler incelenmiştir. Son olarak yapıda gerçekleştirilmesi öngörülen koruma yöntemleri değerlendirilerek, yeniden işlevlendirilmesi konusunda bir öneri geliştirilmiştir.
Description
Famagusta, located in Turkish Republic of Northern Cyprus, has a rich cultural heritage. The area surrounded by the old city walls composes the historical core of the city today. Walled city is a largely preserved center with the remains of the citywalls dated to the14th century, historical monuments and vernacular architecture which have witnessed different periods. Examples of vernacular architecture reflect important information regarding not only the social conditions and needs in different periods, but also outstanding architectural characteristics. Lusignan, Venetian, Ottoman and British periods, which come into prominence in the history of Famagusta, left significant marks on the urban fabric. As a result of the traces dated to the specified periods mentioned above, vernacular architecture within the walled city has got multi-layered structure. As the subject of this study, Venetian House situated in the center of the walled city steps forward among the vernacular architecture in Famagusta and carries the marks of the various periods. The building, constructed in Venetian period, has undergone significant interventions up to now. Consequently, it bears the traces of different periods in terms of history and architecture. In this study, primarily a detailed documentation of the Venetian House has been prepared. After examining the material and damage analyses, the traces of the interventions dated to different period were analyzed. Finally, a proposal for the re-use of the building has been put forward through the evaluation of proper conservation methods.
Keywords
Mimarlık, Architecture
Citation