Show simple item record

Space Design at Museums and Analysis of the Museum of Innocence

dc.contributor.advisorManav, Banu
dc.contributor.authorÇolak, Şafak Merve
dc.date.accessioned2017-01-13T12:04:25Z
dc.date.available2017-01-13T12:04:25Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1619
dc.descriptionMuseums are public structures which are the witnesses of moments from past to present with artifacts they conserve and they carry an educational mission by passing through the social culture from one generation to another. As museums are in progress , new meanings have been loaded and new types of museums have emerged as well as the number of museums has increased. Mission of museums has changed, instead of carrying a traditional role of being an artifact collection and exhibition, they undertake a dynamic and educational mission. Museology approach and museum structures undergo change via this new museology approach. Big, old palaces or historical places have been replaced by modern and minimal structures within time. Today, old and abandoned factory buildings, warehouses and various managements have been converted into museum buildings. Alongside, smaller houses or buildings are being converted into museum buildings. This thesis, with a title, "Space Design at Museums and Analysıs of The Museum Of Innocence" discusses the change in space organization and design of museums in timeline over an example. The Museum of Innocence is a fictional example for transformation of time to space of a literary work. The thesis consists of four main chapters, the first one explains the history and development process of the museology and museum. In the second chapter, space organizations at museums are discussed, interior design principles of museums are examined. The third chapter analyses the Museum of Innocent as an example for a museum with a different approach. In the fourth chapter, a questionnaire is conducted in order to evaluate the communication among museum, visitors and designers. According to the results of the questionnaire, it is seen that space planning issues affect perception of visitors. The survey shows that the museum is designed according to the general fiction of the novel.tr_TR
dc.description.abstractMüzeler, geçmişten günümüze kadar anlara şahitlik eden, toplum kültürünü konusuna göre içinde barındırdığı topladığı ve koruduğu eserler sayesinde nesilden nesile aktaran eğitici bir misyon üstlenen kamusal yapılardır. Sürekli gelişme halinde olan müzelere yeni anlamlar yüklenmiş ve zaman içinde farklı müze türleri ortaya çıkmış, müze yapılarında artış olmuştur. Müzeler eserleri toplayan ve saklayan monoton bir sistemden çıkarak, dinamik ve eğitici bir misyon üstlenmiştir. Bu yeni müzebilim yaklaşımı ile müzecilik ve müze yapıları da değişime uğramıştır. Zaman içinde büyük eski sarayların veya tarihi binaların yerini modern minimal yapılar almıştır. Günümüzde eski ve artık kullanılmayan fabrika binaları, depolar, farklı işletme yapıları müze haline getirilmektedir. Bu yapıların dışında daha küçük metrekareye sahip evler veya binalar da müze yapılarına dönüştürülmektedir. "Müzelerde Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi" adlı tez çalışmasında müzelerin mekan tasarımlarının zaman içerisindeki değişimi ve müzelerin mekan iletimi güncel bir örnekle ortaya koyulmaktadır. Masumiyet Müzesi, bir edebiyat ürününün gerçek mekana dönüşmesine kurgusal bir örnektir. Dört ana bölümden oluşan tezin birinci bölümünde müzeciliğin doğuşu ve gelişim süreci anlatılmış, müzecilik kavramına değinilmiştir. İkinci bölümde müzelerde mekan tasarımı anlatılmış, müze yapılarındaki tasarım ilkelerinden iç mekan ölçeğinde irdelenmiştir. Üçüncü bölümde farklılaşan müze mekan türüne bir örnek olarak Masumiyet Müzesi incelenmiş ve ikinci bölümde yer verilen başlıklar kapsamında analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde araştırma kapsamında müze, ziyaretçi ve tasarımcı arasındaki iletişim ve mekan iletimini ölçmek amacıyla anket çalışması uygulanmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar doğrultusunda, mekan tasarımının kullanıcıların mekan algısını etkilediği görülmektedir. Anket çalışması müzenin, romanın genel kurgusu doğrultusunda tasarlandığını göstermektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectİç Mimari ve Dekorasyontr_TR
dc.subjectInterior Design and Decorationtr_TR
dc.subjectMüzetr_TR
dc.subjectMüze Tasarımıtr_TR
dc.subjectMekan Algısıtr_TR
dc.subjectMasumiyet Müzesitr_TR
dc.subjectMuseumtr_TR
dc.subjectMuseum Designetr_TR
dc.subjectSpace Perceptiontr_TR
dc.subjectThe Museum of Innocencetr_TR
dc.titleMüze Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizitr_TR
dc.titleSpace Design at Museums and Analysis of the Museum of Innocence
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record