Publication:
Uzaktan eğitim yönetimi ve Türkiye'deki vakıf üniversitesi uygulamaları (İKÜ-E-MBA yüksek lisans program örneği)

Date
2016-08
Authors
Uluçay, Ahmet Gökhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada son yıllarda eğitim alanında oldukça popüler olan "Uzaktan Eğitim" yönetimi konusu incelenmiş, Türkiye'de uzaktan eğitim hizmeti veren vakıf üniversitelerindeki uygulamalar üzerine araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda İstanbul Kültür Üniversitesi E-MBA Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı öğrencilerine uygulanan anketle desteklenerek incelenmiş ve bu konudaki sorunlar ve öneriler dile getirilmiştir. Veri toplama aracı olarak literatür taraması ve öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik çeşitli soruları içeren anket uygulanmıştır. Araştırma sürecinde konuyla ilgili birçok kaynak ve bu konuda yapılmış araştırmalar incelenerek araştırma projelendirilmiş, veriler ayrı ayrı toplanmış, analiz edilmiş ve elde edilen veriler sonucunda bir araya getirilmiştir. Bu bulgular ışığında ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak önerilere yer verilmiştir.
Description
In this study, the subject of "Distant Learning Management", which is quite popular in education field in recent years, has been observed and a research has been done on applications of foundation universities serving distant learning in Turkey. In this context, It has been examined by supporting with a survey, applied to İstanbul Kültür University Distant Learning Master Degree Program students, and, problems and suggestions about this issue have been depicted. Literature scanning and a survey, including various questions to uncover student's opinions, have been applied as a means of data collecting. In this process, the research has been designed by studying many resources and researches about the subject, and data has been separately collected, analyzed and put together in the end. Some suggestions have been given, based on the results emerging in the light of these findings.
Keywords
Eğitim ve Öğretim, Education and Training
Citation