Publication:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kesintisiz infazının işkence yasağı açısından incelenmesi

Date
2014-08
Authors
Altınok Villemin, Derya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kesintisiz infazının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi güncel kararları ile işkence yasağı kapsamında incelenmiştir.
Description
In this study, "Incessant Execution of Agravated Life Imprisonment in Terms of Prohibition of Torture Within the Framework of The Jurisprudence of European Court of Human Rights" is examined.
Keywords
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, European Court Human Rights, Ceza, Punishment, Ceza İnfaz Hukuku, Penal Law, İnfaz, Execution, İşkence, Torture
Citation