Show simple item record

The creation and protection process of trademarks in international platforms and model implementations

dc.contributor.advisorKüçükerdoğan, Rengin
dc.contributor.authorGümüş, Sema
dc.date.accessioned2017-10-18T13:17:59Z
dc.date.available2017-10-18T13:17:59Z
dc.date.issued2014-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1709
dc.descriptionProtection and development of industrial property, both in national and international contexts, has become highly significant with the development of technology and international trade due to globalization. Meanwhile, trademark, which is one of the most crucial elements of trade relations between consumers functioning as beneficiaries and businesses constituting production, distribution and marketing channels, has also become one of the most significant rights. Trademark, which forms one of the intangible elements of businesses, not only provides the manifestation of the origin of goods or services but also ensures the recognition of differences between the goods and services of a business and those of another business. Therefore, the concept of trademark has become the most significant tool which serves the purposes of increasing the competitiveness of businesses as well as properly canalizing the preferences of consumers acting as beneficiaries. Trademarks are crucial for both consumers and producers in economic life. Thus, legal protection of trademarks is of vital importance for trademark owners because it ensures them that they face neither loss of reputation nor financial loss. Moreover, legal protection of trademarks is significant for consumers since it prevents them from making mistakes.tr_TR
dc.description.abstractKüreselleşmeye bağlı olarak uluslar arası ticaret ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınai mülkiyet kavramının hem ulusal hem de uluslararası platformda gelişmesine ve korunmasına büyük önem verilmiştir. Üretim, dağıtım ve pazarlama kanallarını oluşturan işletmeler ile faydalanıcı konumdaki tüketiciler arasındaki ticari bağın en güçlü ayağını oluşturan marka ise, günümüzde en fazla önem kazanan haklardan olmuştur. İşletmelerin gayri maddi unsurlarından birini oluşturan marka; bir yandan mal ya da hizmetlerin kökenini ortaya koyma, diğer yandan da bir işletmenin mal ve hizmetlerinin başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama fonksiyonlarını icra etmektedir. Bu sayede, marka olgusu, süreç içerisinde işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması ve faydalanıcı konumdaki tüketici tercihlerinin doğru kanalize edilmesi amaçlarına hizmet eden en önemli araç olma konumunu kazanmıştır. Markalar ekonomik hayatta, üreticiler ve aracılar için olduğu kadar tüketiciler açısından da önemlidir. Bu yüzden de markanın hukuki açıdan korunması; marka sahiplerinin itibar ve maddi kayıplar yaşamaması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca markanın korunmasının tüketicilerin de yanılgıya düşmemesi için ayrı bir önemi bulunmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectFikri ve sınai mülkiyet haklarıtr_TR
dc.subjectIntellectual and industrial property rightstr_TR
dc.subjectMarkatr_TR
dc.subjectBrandtr_TR
dc.subjectMarka değeritr_TR
dc.subjectBrand valuetr_TR
dc.subjectMarka hakkıtr_TR
dc.subjectTrademark righttr_TR
dc.subjectMarka hakkını ihlaltr_TR
dc.subjectInfringement of trademark rightstr_TR
dc.subjectMarka tescilitr_TR
dc.subjectRegitration of trademarktr_TR
dc.subjectMarka yaratmatr_TR
dc.subjectBrand creatingtr_TR
dc.subjectMarka yaymatr_TR
dc.subjectBrand extensiontr_TR
dc.subjectTüketicilertr_TR
dc.subjectConsumerstr_TR
dc.titleMarkaların ulusal düzlemde yaratılması, korunması süreci ve örnek uygulamalartr_TR
dc.titleThe creation and protection process of trademarks in international platforms and model implementations
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record