Show simple item record

Prevention of unfair competition on internet

dc.contributor.advisorÖztürk, Hanife
dc.contributor.authorSoydemir, Güzide
dc.date.accessioned2017-10-20T08:07:04Z
dc.date.available2017-10-20T08:07:04Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1719
dc.descriptionThe subject of this study is to research case laws and alternative means to maintain an uncorrupted economic competition environment for the good of all participants in order to prevent instances of unfair competition on the internet environment under the evolving conditions of our day as per EU Directives, the Turkish Commercial Code No. 6102, Law No. 6502 on the Protection of the Consumer and the principles of good faith. This study aims to cover specific forms of appearance of unfair competition that is, in practice, brought into discussion by internet technologies and brings about the conditions which disrupts economic competition, within the framework of the responsibilities of press, media and communication organizations and the decision making mechanisms of administrative bodies. It also aims to develop measures to address economic competition in practice and measures to be adopted for compliance to examine the current problems in the Unfair Competition Law and suggest possible solutions within the framework of novelties brought by communication technologies. This study shows that the Unfair Competition Law cannot be limited to transactions between merchants and compliance of enterprises with the principle of good faith in their activities for supplying goods and services to the free market, and that a legislative work is required to list actions, rules and behaviors that might disrupt the competitive environment specifically when required and encompass all circles to be affected by or to face the danger of being affected by disruption of the competitive environment in order to maintain a fair and undisrupted competitive environment for interests of all participants, and that the works aimed at contents and scope of web sites should not be limited to local level and restrictions for web sites allowing unfair competition should extend to a wide range of participant countries with consideration to the said arrangements.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu günümüzün gelişen koşullarında internette meydan verilen haksız rekabetin önlenmesine yönelik, AB Direktifleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen ve dürüstlük kuralı prensipleri dahilinde tüm katılanların menfaatine bozulmamış bir iktisadi rekabet ortamının sağlanması yolunda içtihat ve alternatif arayışların araştırılmasıdır. Çalışmanın hedefi, uygulamada internet teknolojileri ile tartışmaya açılan ve iktisadi rekabeti bozucu şartları beraberinde getiren haksız rekabetin spesifik görünüm şekillerini ve basın, yayın ve iletişim kuruluşlarının sorumlulukları ile idari kurumların karar alma mekanizmaları dahilinde araştırmaktır. Araştırma, Haksız Rekabet Hukukuna dair güncel sorunları irdelemek ve olası çözümleri önermek adına, iletişim teknolojilerinin getirdiği yenilikler çerçevesinde, iktisadi rekabetin uygulamada ele alınış biçimlerini ve bu konuda uyum süreci kapsamında alınabilecek tedbirleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma Haksız Rekabet Hukukunun yalnızca tacirler arası uygulama alanı bulan ve bu bakımdan teşebbüslerin serbest piyasaya arz etmekte olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetlerinde dürüstlük kuralına uygun hareket etmeleri ile sınırlanamayacağını, dürüst ve bozulmamış rekabetin tüm katılanların menfaatine sağlanabilmesi adına, rekabet ortamını bozucu eylem, kural ve davranışların gerektiğinde spesifik olarak sayılarak, rekabet ortamının bozulmasından etkilenecek yahut etkilenme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak tüm çevreleri kapsam dahiline alan bir mevzuat çalışması ile düzenlenmesi, internet sitelerinde yer alan içerik ve kapsamdan dolayı ülke düzeyinde yapılan çalışmaların kısıtlı kalacağı ve haksız rekabete meydan veren internet sitelerinin bu düzenlemeler dikkate alınarak geniş katılım gösteren ülkeler düzeyinde bir engellemesinin yapılması gereğini göstermiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectElektronik ticarettr_TR
dc.subjectElectronic commercetr_TR
dc.subjectHaksız rekabettr_TR
dc.subjectUnfair competitiontr_TR
dc.subjectMarkatr_TR
dc.subjectBrandtr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectInternettr_TR
dc.subjectİnternet kullanımıtr_TR
dc.subjectInternet usetr_TR
dc.titleİnternette haksız rekabetin önlenmesitr_TR
dc.titlePrevention of unfair competition on internet
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record