Now showing items 1-1 of 1

    • Çağatay Türkçesi Metinlerinde Moğolca Öğeler 

      Türk, Vahit (2019-10)
      Türkçe Moğolca dil ilişkilerini dönemlere ve bölgelere göre değerlendirdiğimizde Çağatay metinlerinin farklı bir durum sergilediği görülür. Çağatay dönemi metinlerinde Ttirkçenin önceki dönemlerinde rastlanmayan bazı Moğolca ...