Now showing items 1-1 of 1

    • Çarhname’de Geçen Alıntı Sözcüklerin İşletimi 

      Barikan Topçi, Çağla (2019-09)
      Geçmişten bu yana tarihi ve coğrafi açıdan geniş bir iklimde hüküm süren Türkçe, bu geniş iklimin doğal sonucu olarak coğrafi, dini, sosyo-kültürel vb. açıdan kendisine yakın gördüğü birçok dilden sözcük alışverişi yapmıştır. ...