Now showing items 86-91 of 91

  • Ulusötesi Şirketlerin Küresel Kriz Sürecindeki Konumları 

   Şişman, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Küreselleşme ile birlikte, sermayenin düşen kar oranlarını telafi edebilmek için sınırötesi yatırımlara yönelmesi sözkonusu olmuştur. Bu süreçte, sermayenin ulusötesileştiği ve yatırımların ulusötesi şirketler aracılığıyla ...
  • Üretim ve Kalkınma Ekonomisi Sorunları ve Yönetimi 

   Özen, Sadettin; Gürsev, Samet (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   The basic problem of the developing production economics is to estimate the balance of demand and supply, the priorities in sectors and product capacities, and also investment capitals. In the developing process it is ...
  • Yeni Ekonomi Ve Türkiye’de Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci 

   Güner, Billur (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Yeni Ekonominin Makroekonomi Üzerindeki Etkileri 

   Erdil Şahin, Begüm; Ayhan, Damla (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   World economics is going through a structural reform period due to the developments on the information and communication technologies and impacts of globalization on business. New Economy has emerged as a consequence of ...
  • Yeşil Pazarlama ve Yeşil İşletmecilik 

   Çelik, Mukaddes (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   İnsanlar doğayı koruyan ve geri dönüşümü olan, çevreye minimum zarar veren, yaptığı sosyal sorumluluk projesiyle doğadan aldığını gene doğaya vermeye çalışan ürünleri almaya başladıkça da yeşil ürün üreten şirket sayısı ...