Now showing items 1-1 of 1

    • Theoretical Framework Of The Great Recession Us Economy (2008-2015Q2) 

      Baştav, Leyla (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
      Bu çalışmada 2008 finansal krizi sonrasında resesyon yaşanan ABD ekonomisindeki temel makroekonomik göstergelerin izlediği dinamikler incelenecektir. Çalışmanın ana ekseni kriz sonrasında azalan reel GSYİH’ya rağmen ...