Now showing items 1-3 of 3

  • Innovation management in global competition and competitive advantage 

   Dereli, Deniz Dilara (Elsevier Science Bv, Sara Burgerhartstraat 25, Po Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, 2015-05-28)
   Increasing competition due to the liberalization of world trade has led to the production of goods and services according to new needs arising in the global market. Obtaining an advantageous position in the global competitive ...
  • Küresel Rekabet Ortamında Bilişim Teknolojilerinin Verimlilik Üzerindeki Etkisi 

   Dereli, Deniz Dilara (Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul İktisatçılar Derneği Yayını, 2012)
  • Rekabet Gücü Ve Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme 

   Dereli, Deniz Dilara (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Günümüz dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ülkeleri kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasa ortamına itmektedir. Bu yarış içerisinde ülkeler rekabet güçlerini korumak ve arttırmak amacıyla ar-ge faaliyetleri, ileri teknoloji kullanımı ...