Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk Akkartal, Hanife
dc.contributor.authorŞener, Yavuz Selim
dc.date.accessioned2017-10-27T08:06:24Z
dc.date.available2017-10-27T08:06:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1783
dc.descriptionNew technologies facilitate the production of databases. Huge amounts of data can be created in a digital format or converted to it from printed sources. This increased capacity to generate and store data is accompanied by a greater ease of access and use, which leads to an exponential increase in the production of digital databases. However, technological advancement does not only make creating databases simpler, but it also augments the risk of unauthorised uses of their contents. Copying, manipulation and diffusion are now inexpensive everyday reality. The protection conferred by copyright to compilations is actually nothing new, as the most important international treaty concerned with copyright and national copyright laws protect a compilation if it fulfils the conditions needed to be considered an original work of authorship, that is, if the selection and/or arrangement of contents can be considered original. The creation of databases involves both financial as well as manpower investments. The creators of databases would like to get returns on investment for their efforts. Currently, the technological means make it quite easy to copy the whole or a substantial part of the database at a fraction of the costs involved in developing it. This thesis examines the legal rights that are capable of applying to digital databases, and the role they can play in the protection of such databases.tr_TR
dc.description.abstractGünümüzde her çeşit veri ve bilginin kullanım hizmetine sunulmasında yararlanılan teknolojilere, bilgi iletişim teknolojileri adı verilmektedir. Dijital veri tabanları, bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, bilginin işlenmesi, depolanması ve iletiminde temel bilgi iletişim teknolojisi ürünü olma özelliğini kazanmıştır. Bu tür veri tabalarında, her türlü veri dijital (sayısal) formatta derlenerek kişiler tarafından kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Bunların oluşturulmasında, veri ve bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi ve hizmet sektöründe kullanılabilir hale getirilmesi işlemleri, önemli ölçüde fikri çalışma, teknolojik donanım ve para yatırımı gerektirmektedir. Meydana getirilmelerindeki fikri emeğe ve parasal masrafa rağmen dijital veri tabanları, kolaylıkla kopyalanıp çoğaltılma ve taklit edilme özelliğine sahiptir. Veri tabanlarının taklit edilmesi ve rakip ortamlarda yetkisiz iletimi ilk yatırımcılılar, rakipler ve kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıkların artmasına yol açmıştır. Tez çalışmamız, Milletlerarası alanda ve Türk Hukukunda giderek önem kazanan veri tabanlarının korunması hakkındadır. Çalışmada birinci bölümde veri tabanı kavramı ve türleri teknik ve hukuki yönden incelenecektir. İkinci bölümde, veri tabanlarının korunmasına yönelik karşılaştırmalı hukukta ve FSEK.?te öngörülen düzenlemeler ele alınacaktır. Son bölümde, dijital veri tabanları üzerinde sahip olunan hakların ihlalinden doğan hukuki ve cezai sorumluluk halleri incelenecektir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectBilgisayar Destekli Bilgi Sistemleritr_TR
dc.subjectComputer Assisted Information Systemstr_TR
dc.subjectCeza Yaptırımıtr_TR
dc.subjectCriminal Penaltytr_TR
dc.subjectFikri Hukuktr_TR
dc.subjectIntellectual Lawtr_TR
dc.subjectFikri Mülkiyet Haklarıtr_TR
dc.subjectIntellectual Property Rightstr_TR
dc.subjectFikri ve Sınai Mülkiyet Haklarıtr_TR
dc.subjectIntellectual and Industrial Property Rightstr_TR
dc.subjectHukuki İşlemlertr_TR
dc.subjectLegal Processestr_TR
dc.subjectSayısal İletişimtr_TR
dc.subjectDigital Communicationtr_TR
dc.subjectSayısal Veritr_TR
dc.subjectDigital Datatr_TR
dc.subjectVeri Tabanıtr_TR
dc.subjectDatabasetr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectInternettr_TR
dc.titleFikri mülkiyet hukukunda dijital veri tabanlarının korunmasıtr_TR
dc.title.alternativeLegal protection of digital databases in Intellectual property law
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record