Yayın:
Yasak deliller ve insan onuru

No Thumbnail Available
Tarih
2012-07
Yazarlar
Demir, Nazlı Hilal
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmamızın konusunu ceza muhakemesi hukukunda delil yasakları ve delil yasaklarının amacı olarak insan onuru kavramı oluşturmaktadır. Burada hedef, ceza muhakemesi hukukunda delil yasaklarını ayrıntılı olarak inceleyerek, delil yasaklarının amacını oluşturan, ancak soyut ve açık olmayan bir kavram olan insan onuru kavramını, hukuk felsefesi açısından da ele alarak açıklığa kavuşturmaktır. Method olarak, çalışmamızda ele alınan konular, uluslararası belgeler de göz önünde bulundurularak, hem ülkemiz hem de karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirilmiş ve içtihatlardan da yararlanılarak, öğreti ve uygulamayı esas alan bir çalışma hedeflenmiştir. Ceza muhakemesinde delil yasakları kavramı ve delil yasaklarının ayrılmaz bir parçası ve korunması amaçlanan en üstün değer olan insan onuru kavramının açıklığa kavuşturulması konularında çalışmamızın yararlı olabileceği düşüncesindeyiz.
Açıklama
This study deals with the prohibitions of evidence in criminal procedure law and human dignity as the aim of the prohibitions of evidence. The study aims to analyse the prohibitions of evidence, and because it is an abstract concept and has an unclear meaning, the study also aims to clarify the meaning of human dignity in terms of philosophy of law, as the purpose of the prohibitions of evidence. As a method, the topics that discussed in the study are evaluated in terms of both national and international law. And doctrine and practice are brought together in the light of case law and international documents. We believe that this study may help explaining the whole details of the prohibitions of evidence in criminal procedure law and clarifying the concept of human dignity, which is an integral part and also the highest value, intended to be preserved by the prohibitions of evidence.
Anahtar kelimeler
Ceza Muhakemesi Hukuku, Law of Criminal Procedure, Delil, Evidence, Delillerin hasredilmesi, Limitation of evidence, Yasak deliller, Prohibitions of evidence, İnsan onuru, Human dignity, Yasaklar, Prohibitions
Alıntı
Koleksiyonlar