Now showing items 1-1 of 1

    • Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası ve Türkiye 

      Demirdöğen, Ülkü (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
      Avrupa Birliği 'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. NATO 'nun bir bütün olarak yer almadığı ve Avrupa ...