Show simple item record

Influence of the private art museums which were founded in Istanbul after the year on artistik and social life

dc.contributor.advisorErbay, Fethiye
dc.contributor.authorTuran, Ebru
dc.date.accessioned2017-11-03T07:32:23Z
dc.date.available2017-11-03T07:32:23Z
dc.date.issued2011-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1834
dc.descriptionIn this study, the roles that museums have played beyond keeping and exhibiting the art works- in the formation of our identity awareness with their contribution to the spheres of culture, environmental design and tourism have been examined in the context of private museums, and the adoption of museology and the appreciation of old and new art works have been assessed.The thesis consisting of two parts. After the definitions In the first chapter by taking thepart a historical development of museums in Turkey, the establishment of private meseums after 1980 were processed.The second part is actually the main part of the work. It is presenting the role and importance of cultural and social effects that museums, which have been built after the year 2000 like Sabanci Museum, Pera Museum, Istanbul Modern Culture Museum, Doğançay Museum and Rezan Has Museum, have given to Istanbul. The end of the second part includes some interviews. These interviews are made with artists, museum authorities but also with visitors of the museums to have their thoughts and views and to show in a professional way how the privatly owned museums built after year 2000 in Istanbul played a role in the cultural and social area.With this thesis, it is evaluated how the privatly owned museums had an effect on discovering again the almost forgotten cultural values, how the cultural education reached and spread out to many people, how it was inviting art lovers from abroad to Turkey and revived tourism industry, but also helped to renovate old buildings and so supported the environmental design of the city.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada, müzelerin sanat eserlerini muhafaza edip sergileyen birer yapı olmanın çok ötesinde, kültür, çevresel tasarım ve turizm alanlarına yaptığı katkılarla kimlik bilincimizin oluşumunda oynadığı roller özel sanat müzeleri bağlamında incelenerek ortaya konulmaya çalışılmış ve müzeciliğin benimsenmesi, eski eserlere ve güncel sanata değer verilmesi konuları üzerinde durulmuştur.Tez iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tanımlamalar yapıldıktan sonra Türkiye'de müzeciliğin tarihsel gelişimi ele alınarak 1980 yılından sonra kurulan özel müzeler işlenmiştir.İkinci bölüm ise çalışmanın esasını teşkil eden, 2000 yılından sonra kurulan Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Doğançay Müzesi ve Rezan Has Müzesi'nin İstanbul'da yarattığı sanatsal ve sosyal etkinin rolü ve önemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümün son kısmı röportajlara ayrılmıştır. Röportaj soruları, 2000 yılından sonra İstanbul'da kurulan özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal ortama etkisini daha objektif bir şekilde ortaya koyabilmek için sanatçıların, müze yetkililerinin ve müze ziyaretçilerinin uzmanlık alanları dikkate alınarak oluşturulmuştur.Bu tez çalışması ile özel sanat müzelerinin, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, sanat eğitiminin her kitleye ulaşıp yaygınlaştırılması, yabancı sanatseverleri ülkemize çekerek sanatsal turizmin canlandırılması ve eski yapıların onarılmasıyla çevresel tasarıma katkılar sağlanması ile İstanbul'da sanatsal ve sosyal ortamda yarattığı etkiler değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectSanat yönetimitr_TR
dc.subjectArt managementtr_TR
dc.titleTürkiye'de 2000 yılından sonra kurulan özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal ortama etkisitr_TR
dc.titleInfluence of the private art museums which were founded in Istanbul after the year on artistik and social life
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record